AUTO JAWA KLUB ČR je dobrovolné společenství majitelů a příznivců automobilů JAWA

Členové musí být ochotni s klubem komunikovat a vůči ostatním členům klubu dodržovat pravidla slušného chování. Klub byl založen 9. 5. 2012 a jeho úkolem je zmapovat dochované automobily JAWA , vézt jejich evidenci, pomoci členům klubu se vzájemnou informovaností, zveřejňovat dostupné materiály o konstrukci a historii automobilů JAWA, informovat veřejnost o činnosti klubu a alespoň dvakrát v roce pořádat setkání členů klubu.

V minulosti postupně existovalo několik klubů sdružujících majitele automoilů JAWA. Poslední s názvem MINOR KLUB zanikl na konci osmdesátých let minulého století. Při setkáních na různých veteránských akcích s několika ostatními majiteli automobilů JAWA přišel majitel muzea motocyklů JAWA a ČZ s návrhem opět klub založit. A tak se několik nadšenců sešlo 9.5.2012 v resturaci Hoitelu Roztoky a klub byl na světě. Po uplynutí více jak dvou let činnosti klubu lze konstatovat, že se práce klubu daří. Vytvořila se dobrá parta lidí, kteří mají stejný zájem, jsou ochotni si vzájemně pomáhat a také se spolu hezky pobavit. V současné době má klub 32 členů, kteří vlastní více jak padesát automobilů JAWA od sedmistovek až po Aero Minory. Celkem již evidujeme více jak 70 automobilů JAWA.

Každý rok jsou klubem pořádány dvě samostatná setkání a pravidelně se naši členové účastní i ostatních veteránských akcí.

Akce najdete na stránkách klubu: www.autojawaklub.czMuzeum Křivoklát 2017