Akce 2022

Rakovnické mopedy Stadion 2022

    

    Rakovnické mopedy  S T A D I O N   2022

                  Memoriál Míry Pancnera

Termín : neděle 5.6.2022

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – ing. Jaroslav Antoni a Spolek Stadion Rakovník za podpory Města Rakovník, dalších sponzorů a ochotných přátel.

Již třináctý ročník propagační jízdy se skládá ze dvou etap a zastávkou  na Husově náměstí v Rakovníku, kde bude výstava strojů účastníků jízdy a kulturní program. Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  a ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 7.30 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky .

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy, hlavní cenu a část nákladů souvisejících s uspořádáním akce. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání. Tradiční hrneček s logem si mohou účastníci přikoupit na startu za 60,- Kč.

Rozprava před startem : 9.45 hod ,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi a prvním občerstvením při prezenci/.

Start první etapy : 10.00 hod za mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudou   připuštěni jezdci bez startovního čísla

Trasa první etapy : Roztoky, rozhledna Velká Buková – 3,7km – zastávka, Všetaty, Pavlíkov, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy

18,5  km.  Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. Hostem doprovodného programu bude pan Petr Hošťálek autor knih Stadion S11 a Stadion 22, 23, který představí některé unikátní mopedy Stadion ze své sbírky v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Jako vždy bude i komentovaná beseda s jezdci a se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba  DIXIELAND Zdice.

Start druhé etapy : 12.00 hod před radnicí.

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul.,  Pavlíkov,  Panoší Újezd, Hřebečníky, Šlovice - Čechův Mlýn  - 24 km – zastávka 30min, Skryje, Janušky, Křižovatka, Bzová, Točník – 58,5 km – zastávka - 15 min, Březová, Kublov, Karlov, Roztoky, Křivoklát  cíl u muzea motocyklů Jawa a ČZ. Celková délka druhé etapy je 70,8 km  /celkem obě etapy 89,3 km/, předpokládaný příjezd 15.30 až 16,00 hod.                                                                                                     

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízdy na parkovišti u muzea kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Vyhodnoceni budou první tři  jezdci, kteří nejrychleji zdolají kopec k rozhledně u Velké Bukové. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocený diplom. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

                                     Informace na tel.: 605580710  - ing. J. Antoni

 Muzeum Křivoklát 2017