Akce 2019

Rakovnické mopedy Stadion 2019

    Rakovnické mopedy  S T A D I O N   2019

                  Memoriál Míry Pancnera

Termín : neděle 2.6.2019

Pořadatel: Muzeum motocyklů Křivoklát – ing. Jaroslav Antoni  za podpory Města Rakovník, Spolku Stadion Rakovník  a dalších sponzorů.

Jubilejní  desátý ročník se skládá z dvouetapové  jízdy s výstavou strojů na Husově náměstí v Rakovníku. Setkání se mohou účastnit  jezdci na mopedech Stadion  i ostatní s motocyklovými veterány, kteří svoji účast však musí předem projednat s organizátory.

Sraz :  8.00 – 9.30 hod. , Roztoky u Křivoklátu pod hotelem Roztoky v ulici k závodu Permon, kde je dostatek místa na parkování doprovodných vozidel.

Prezence : 8.00 – 9.30 hod  na dvoře hotelu Roztoky.

Startovné :  150,- Kč, platí se při prezenci. Startovné  obsahuje dvakrát občerstvení, vstup do muzea motocyklů, náklady na startovní čísla, diplomy  a hlavní cenu. Na start nebude připuštěn jezdec bez zaplacení startovného.  Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z akce jezdce, který neuposlechne jejich pokyny nebo který narušuje průběh setkání.

Rozprava před startem : 9.45 hod ,  jezdci budou podrobně seznámeni s trasou jízdy a organizačním zabezpečením /trasa druhé etapy je vyznačena na zadní straně brožurky, kterou dostanou jezdci spolu s ostatními drobnostmi při prezenci/.

Start první etapy : 10.00 hod před mostem přes řeku Berounku v Roztokách, na start nebudou   připuštěni jezdci bez startovního čísla

Trasa první etapy : Roztoky, rozhledna Velká Buková – 3,7km – zastávka, Všetaty, Pavlíkov, Rakovník,  křižovatka  Nádražní ul.,  křižovatka  u soudu, vjezd na náměstí, 1x objezd náměstí,  cíl před budovou radnice. Předpokládaný  dojezd  10.45 hod.. Délka etapy

18,5  km.  Na  náměstí v Rakovníku výstava strojů zúčastněných jezdců a doprovodný program do 12.00 hod. V doprovodném programu bude beseda s jezdci veterány, se zástupci sponzorů a od 10.00 do 12.00 hod bude  koncertovat vynikající hudba  DIXIELAND Zdice.

Start druhé etapy : 12.15 hod před radnicí.

Trasa druhé etapy : 1 x kolem náměstí, výjezd směr Pražská ul.,  Stadionka –zastávka, /14,9 km/  Nové Strašecí – zastávka na náměstí, Vašírov, /6,7 km/  Lány – zastávka na sjetí ,

/17,8 km/  Nižbor – zastávka, /9,8 km/ Beroun náměstí – zastávka, focení, Kr. Dvůr, Hudlice,

/17,2 km/ Nový Jáchymov – zastávka, /11,5 km/ Křivoklát – cíl u muzea motocyklů.

Celková délka druhé etapy je 77,9 km  /celkem jízda 96,4 km/, předpokládaný příjezd 15.00 až 15,30 hod.                                                                                                    

Hodnocení jízdy: Vyhodnocení bude provedeno po skončení jízd na parkovišti u muzea kde je zajištěno občerstvení pro účastníky. Hlavní cenu – kovovou plastiku mopedu  Stadion S11- obdrží vylosovaný jezdec,  který po dojezdu do cíle předá pořadateli podepsaný slosovací kupon /obdrží při prezenci/. Vyhodnoceni budou první tři  jezdci, kteří nejrychleji zdolají kopec k rozhledně u Velké Bukové. Dále bude vyhodnocen stroj, který nejvíce zaujal. Každý účastník obdrží pamětní list, vyhodnocený diplom. Propagační jízda se jede za plného provozu, každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, účastník jede na vlastní nebezpečí a případné škody, které způsobí sobě nebo druhým a na cizím majetku musí likvidovat sám.

Pořadatel setkání : Muzeum motocyklů Křivoklát - ing. Antoni Jaroslav s pomocí dalších příznivců mopedů Stadion za podpory města Rakovník, Spolku  Stadion Rakovník a sponzorů.

                                       Informace na tel.: 605580710

 

 

Veteránský den na zámku Kvasiny - 10.6.2018Muzeum Křivoklát 2017